Piano

Classes de piano · Mètode Suzuki

Per a l’aprenentatge d’aquest instrument l’escola ofereix dues metodologies:

La tradicional, en què l’alumne comença des d’un principi amb la lectura de partitures i en acabat, sense l’ajuda dels pares, estudia a casa allò que ha après a classe.

El mètode Suzuki, destinat a nens a partir de 3 anys, en què s’aprèn a tocar de la mateixa manera que s’adquireix el llenguatge, és a dir, per imitació i auditivament. Aquest mètode requereix una implicació dels pares tant a l’aula com a casa.