Piano

Classes de piano 

Es pot començar l'aprenentatge del piano des de els 5 anys d'edat amb una metodología molt senzilla en la qual es va aprenent de forma paulatina les notes i el ritme amb ambdues mans. S'incentiva l'aprenentage de melodies conegudes de memòria.