Musicoteràpia

Musicoteràpia 

La musicoteràpia se serveix del so i del joc per millorar la salut emocional de les persones. Per mitjà de la música establim canals de comunicació diferents dels habituals, i això ens ajuda a assolir diversos objectius terapèutics.

 

A qui va dirigida:

Amb finalitats clíniques: Persones que pateixen malalties psicosomàtiques, depressió, discapacitat motora i sensorial, malalties terminals, psicosi, autisme, disminuïts psíquics, dones embarassades, etc.

Amb finalitats educatives:persones amb trastorn del llenguatge, de la comunicació, dèficit d’atenció, paràlisi cerebral.


General tothom que vulgui millorar el seu desenvolupament personal.