Professorat

  • Petits musics: Amàlia Falcó, Andrea Neuenschwander
  • Sensibilització musical: Amalia Falco, Andrea Neuenschwander 
  • Llenguatge musical: Amàlia Falcó
  • Piano: Amàlia Falcó, Andrea Neuenschwander, Anna Fitte, Maria Reinoso, Manuel Hidalgo
  • Guitarra: Alberto Lopez, Luís Vigata, Alan Rodriguez, Amàlia Falcó
  • Violí: Anna Fité, Maria Reinoso
  • Cant modern: Andrea Neuenschwander
  • Vent (Saxòfon, flauta i clarinet): Alan Rodriguez
  • Batería: Manuel Hidalgo