Llenguatge musical (a partir de 7 anys)

Aprenentatge dels elements musicals indispensables per a l’estudi de l’instrument: entonació, ritme, lectura, dictats musicals, audició, anàlisi musical, harmonia, etc.