Rosario Alvarez

Cantant, pianista i directora de cor. La seva formació com a música va començar als 5 anys des que ingressa a l'escola de Nens Cantors de Cordoba (Argentina) on rep
una sòlida formació teòrica, auditiva i en cant coral al llarg de la seva formació escolar, complementada amb la carrera de Piano al Conservatori Provincial.
A Buenos Aires s'ha format a l'escola de Teatre Musical Julio Bocca, el Conservatori Nacional, en Cant líric i Direccion Coral i complementat la seva formació amb diferents professors particulars tant en dansa, actuació i cant, mentre va exercir l'ensenyament musical a diferents escoles i amb alumnes de diferents edats.

Com coreuta ha pertangut a reconeguts cors de Cordoba i Buenos Aires així com a companyies d'Opera com ara Lyric Soul, Opera Jove i OID Opera.

Inverteix dos anys a estudiar a Estats Units a Los Angeles i Nova York buscant nodrir el seu enfocament multidisciplinari i on pot adquirir tècnica vocal i actoral, experiència en audicions de altíssim nivell i desenvolupar l'ús de l'anglès.

Ja establerta a Barcelona continua nodrint-se com a artista i produint música que intenti reflectir i fusionar tota aquesta trajectòria amb les eines digitals i la música electrònica mentre cursa la carrera de Produccion Musical.

En les seves classes busca abordar d'una manera creativa, dinàmica i entretinguda tant la tècnica com el repertori, intentant generar un espai de confiança on l'alumne pugui sentir-se lliure d'expressar-se i gaudir de l'aprenentatge.