Ariana Lorén

 

 

 

0?ui=2&ik=4ba45f9023&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1655883663476674257&th=16fae16b2ee64ed1&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8N2lYaIJ6fIf1zmT4ZVDnowhjLwlBXwbRIIDwxlc-23BhTinJQxCx5uQFyftdnBIchA19KNBVNZGfpt1tjNFN2H5Aw6CIRzwZzyCLYMgWTTm011hQBbMTbpyg&disp=emb&realattid=93ef2cd83c31c6c3_0.1.1

Ariana Lorén és una cantant professional de Puerto Rico que ha dedicat la seva vida a la música mitjançant 
la performance, l'educació i la musicoteràpia. Té una llicenciatura en interpretació de veu clàssica pel
Conservatori de Música de Puerto Rico, un màster en interpretació vocal de jazz i música moderna pel
conservatori del Liceo de Barcelona IL3. Com a educadora, ha treballat amb nens diagnosticats de paràlisi
cerebral i també amb gent gran. Els seus mètodes d’ensenyament i el seu treball terapèutic se centren
en la veu com a eina indispensable per connectar el cos, la ment i les emocions per assolir els objectius
pedagògics i terapèutics proposats.