Audició fi de curs juny 2022

11/10/2022

Mostra d´algunes de les interpretacions dels alumnes