Audició fi de curs juny 2022

22/06/2022

Mostra d´algunes de les interpretacions dels alumnes